Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

MOI : 27 Ma'asi 2023 - Na'e fefakamo'oni 'aki 'a e 'Eiki Minisita 'o e Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi, Hon.Sevenitini Toumoua mo e 'Eiki Palesiteni 'o e Siasi Uesiliana Tau'ataina 'o Tonga, Faifekau Dr.Tevita Havea alepau ngaue ko hono langa 'o e fale 'e 4 'o e Siasi 'i he polokalama langa Tsunami 'i he poloseki Hunga-Tonga Hunga-Ha'apai 'i he 'Otu Mu'omu'a.


Ko e fale 'e 4 'e langa, 2 'i Nomuka, 1 'i Tungua pea 1 'i Fonoi. Ko e kautaha langa 'a e 'Umutangata Constructions te nau langa e fale 'i Nomuka, Vakameilalo Construction 'i Tungua pea Dr Dre Construction 'i Fonoi.
Ko e 'u fale 'e langa 'oku 'ikai ke kehe ia mei he langa 'o e 'u fale lolotonga 'oku fakahoko, he ko e fale nofo'anga kotoa pe.