Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

Logo 1


 ONGOONGO TUKUATU


24 'o Sanuali 2023: AKO 'AHO 'E 4 'A E VA'A FEFOLAU'AKIVAKAPUNA SIVILE Kl HE TEU 'ATITA 'A E VA'A FEFOLAU'AKI 'A MAMANI Kl HE FEFOLAU'AKI VAKAPUNA SIVILE.

Na'e kau atu 'a e kau fakahoko fatongia 'e toko 9 'a e Va'a Fefolau'aki Vakapuna Sivile 'a e Potungaue, ki ha aka 'aha 'e 4 mo e Va'a Fefolau'aki Vakapuna Sivile 'a Mamani (ICAO). Na'e fai foki heni hono tokangaekina 'a e polokalama ki he malu hono 'atita'i mo siofi fakamamani lahi 'o e Fefolau'aki Vakapuna Sivile. Koe taumu'a 'o e aka ni ke fakapapau'i ko e ngaahi fonua memipa
'i he polokalama ni - ICAO USAP-CMA-te nau toe maheni ange mo e polokalama ni, pehe ki he ngaahi naunau 'e fakahoko 'akl 'a e 'atita ko 'eni pea mo vakai foki ki he ngaahi me'a ke nau toe tokanga ki ai lolotonga 'a e 'atita 'i he feitu'u ngaue.

Koe aka 'aha 'e 4 ko 'eni na'e fakahoko 'aki pe 'a e zoom,'o tataki mai pe 'e he ongo memlpa 'o e Va'a Fefolau'aki Vakapuna Sivile 'a Mamani ki he kau memipa kehekehe pe 'o tokolahi hake 'i he toko 25, mei he ngaahi fonua kehekehe 'i he Pasifiki. Koe aka ni foki 'oku ne 'omai 'a e ngaahi faingamalie ki Tonga ni mo e ngaahi fonua memipa, ke toe mahino ange 'a e ngaahi ta'efemahino'aki 'o fekau'aki mo e ngaahi fiema'u 'a e ICAO ki he teuaki 'o e 'Atita - USAP-CMA.

'I he kakato 'a e aka ni, na'e lava 'e he Va'a Fefolau'aki Vakapuna 'a Tonga 'o ma'u 'a e mahino fo'ou 'o fekau'aki mo e ngaahi me'a 'e 'Atita - ICAO USAP-CMA

NGATA'ANGA.

Issued by: MINISTRY OF INFRASTRUCTURE, 'Alaivahamama'o Bypass Road, Fanga 'o Pilolevu, Tonga.
Tel: +676 7401500, Fax. (676) 25440 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.