Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

FANONGONONGO SIVI FAKATA’U KI TONGATAPU, VAVA’U MO HA’APAI KI HE 2023

HOU’EIKI MO HOTAU KAINGA, KE MOU FAKATOKANGA’I ANGE ‘E FAKAHOKO ‘ETAU POLOKALAMA SIVI FAKATA’U ‘ETAU NGAAHI SALIOTE MISINI KI TONGATAPU, VAVA’U PEA MO HA’APAI ‘O ANGA PEHE NI.

 'AHO KALASI 'O E NGAAHI SALIOTE MISINI  FEITU'U  LAHI 'O E UIKE 'O E SIVI
6th Fepueli – 10th Ma'asi 2023 Taxi (T)
Rental ( R)
Bus (B)
Private Buses (PRB) 
MOI  UIKE 4 
13th Ma'asi – 26th Me 2023  Private Cars (C)  MOI  UIKE 10 
29th Me – 30th Sune 2023 Government Vehicles (P) Special Numbers  MOI  UIKE 5 
3rd Siulai – 4th Akosi 2023  Heavy Plant Vehicle (H)
Motor Cycle (MC)
Tractors (G)
MOI  UIKE 5 
7th Akosi – 8th Sepitema 2023  Heavy Light Vehicle (J)  MOI  UIKE 5 
11th Sepitema – 1st Tisema 2023  Light Good Vehicle (L)  MOI  UIKE 10  
4th Tisema – 29th Tisema 2023  Late examination for all vehicles that was failed.  MOI  UIKE 4