Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

'Oku ta'i malie 'a e Pule'anga Tonga 'o fakafou he Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi 'a e tokoni fakame'angaue tautautefito ki he 'u misinisi mamafa, mei Siaina pea ko e uike ni mo e uike kaha'u ko 'enau fakahoko ha ako mo fakahinohino lelei e kau faka'uli 'i he Potungaue ki ha ngaahi palopalema oku nau kei fehangahangai mo hono ngaue'aki e 'u misini.


Ko e 'u misini mamafa ko eni , ko e lola, katapila, esikaveita, loli mo e palau telehala. Ko e toko 6 e kau Siaina oku nau fakahoko e ako ko eni 'i Tongatapu ni mo Vava'u. Ko kinautolu kau faka'uli 'i Ha'apai te nau feinga ki Vava'u ke kau he ako ko ia ai.

Mei he Potungaue ni 'oku tataki atu ia 'e Touola Matoto, Palu Tu'akalau mo Talo Liava'a mei he Va'a Misini mo 'Enisinia.

Hili fakafe'iloaki 'a e kau folau ni ki he 'Eiki Minisita, Hon.Sevenitini Toumoua mo hono talitali lelei nautolu pea toki kamata 'a e ako ni. Na'e ha e fofonga fiefia 'a e kau folau ni 'i he fakahua atu 'e he Minisita ke 'iai ha faingamalie ke folau atu ha ni'ihi e kau faka'uli ki Siaina 'o ako tonu meiate kinautolu.