Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

MOI: 20 Ma'asi 2023 - 'Oku kamata he 'aho ni 'a hono tofa fakalahi e fo'i hala pule'anga mei Tatakamotonga ki Fatumu. Ko hono fakatokamalie pe 'a e Hala Pule'anga ni, kae kamata ke tanu he uike ni.


Na'e 'osi tanu e fo'i halani ka ne 'alu pe ke fasi'i pea kamata ke nga'unu e tupu e 'akau ki loto loto hala. Ko e fo'i konga hala 'eni 'oku fou atu he mala'e 'akapulu 'a Tatakamotonga.