Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

MOI: 9 Fepueli 2023 - Ko ha ‘a’ahi ne fu’u fakamafana ki he Helo Faiako ‘Akapulu ‘a e All Blacks ‘i he’ene a’utonu ki ‘Atataa Si’i ‘o mamata ki he ngaahi langa ne fakahoko ma’a e ngaahi famili ne nau uesia tamaki he Tsunami ‘o Sanuali 2022 he motu ko 'Atataa. 

‘I he fakataukei ‘a e pule ‘o e Poloseki Hunga Tonga Hunga Ha’apai Tsunami, Paula Kava, ne matu’aki ofo e ongo tangata Nu’u Sila ni hono fakaha atu ko e ngaahi famili ne nau hiki ki he ‘u langa fo’ou ni, kuo loto to ai ‘a Pilinisi Ata ke foaki e kelekele mo e fale ma’a e kainga ko eni. “Kakai monu'ia ‘eni…,” ko e tali ia ‘a Sir Graham Henry.

Ne nau fe’iloaki ai mo e taha e ngaahi fa’e na’e tafia he Tsunami ka ne faingamalie pe. Kaekehe, ko e kautaha ‘a Sir Graham, Wayne mo Siliva Payne ‘oku ui ko e Anga’ofa Timber Ltd ne nau fakanaunau papa langa ‘a e ‘u langa ko eni.

Hili ‘a ‘Atataa Si’i na’e fai e taki mamata e kau folau ni ki he fale fungavaka ‘i he laine ‘o Sopu, ‘o nau fe’iloaki ai mo Pousini Tu’itupou ‘a ia kuo maau hono fale. Ne lava atu e kau tangata mahu’inga ni ‘o mamata ‘i he fale mo ‘enau fiefia he ma’olunga kuo fai ki ai e langa ni, ke fakapapau'i ke nau hao he kaha'u ha toe fakatamaki mei 'Oseni.