Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

MOI: 20 Fepueli 2023 - Ko ha momeniti fakafiefia ‘a e fakaha ‘e he Sekelitali Seniale ‘o e Pacific Islands Forum Secretariat, Mr Henry Puna ki he ‘Ofisa Kolo ‘o Kanokupolu, Metui Taukei’aho ‘i he’ena fe’iloaki ‘i Vakaloa  he Falaite kuo'osi he ‘a’ahi ki aii, “kuopau pe ke mau tokoni Mai.”

Ko e fo’i kupu’i lea na’e mamali pe ‘a e ‘Ofisa Kolo mo fakamalo lahi ki a Mr Puna. Ko e konga faka’osi ia ‘a e ‘a’ahi ‘a Mr Henry Puna ki he ngaahi langa fale tsunami ‘a ia ‘oku lolotonga fakahoko ‘i Patangata mo e ‘u fale ‘i ‘Atataa Si’i kuo ‘osi pea pehe ‘a e a'u ai pe ki Vakaloa ‘o fai e takimamata ki ai.

Ko e Sekelitali ki he Kapineti, Paula Ma’u, na’a ne fai ‘a e fakataulama e ‘a’ahi ni lolotonga e fononga ne fai ki Patangata, ’Atataa Si’i mo Vakaloaa. Na’e lava ke fe’iloaki ‘a Mr Henry Puna mo e kau ‘Ofisa Kolo ni ‘i honau takitaha kolo pe.

Ko e Secretary General of Pacific Islands Forum Secretariat ko e fakataha’anga ia ‘a e Kau Taki he ngaahi Fonua Pasifiki, pea ko e Pule Lahi eni he fakataha’anga ko eni ko Mr Henry Puna. ‘Oku tu’u e ‘ofisi ‘o e fakataha’anga ni ‘i Suva, Fisi. Ko Mr Henry Puna ko e tangata mei he ‘Otu Motu Kuki, na’a ne kamata he fatongia ni ‘i Sanuali 2021.

‘I he fuofua fokotu’u e Fakataha’anga ni, ko e tangata Tonga ko Mahe ‘Ululi Tupouniua ‘a e fuofua Pule Lahi he fakataha’anga pea ne tu’o ua. ‘I hono kamata ‘i Novema 1972 ki he 1980 pea fetongia ai ‘a Tupouniua. Na’e toe fili ‘a Tupouniua mei he 1983 ki he 1986 ke ne toe pule lahi he Fakataha’anga ni. Ko Mahe Tupouniua ko e Fakafofonga Malolo, Minisita Pa’anga Malolo pea ko e fuofua tangata ia mei he kakai ne a’u ko e Tu’i Fakale’o ma’a Tonga ‘i he Hala ‘a Kuini Salote. Na’e pekia ‘a Mahe ‘Uli’uli Tupouniua ‘i Nu’u Sila.