Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

MOI- 29 Novema 2022 ; Kuo lava 'a hono fetuku e uta koloa fale 'e 17 ki he motu ko Tungua 'i he 'Otu Lulunga, Ha'apai. Koloa ni kau ai e makamaka, piliki, papa, 'ukamea mo e sima. 'Oku kau ai pe moe ngaahi taa'i fale kuo 'osi fokotu'u mei he Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi 'o hange koe sa, ngaahi tafa'aki ki he holisi.

tung2

Ko e ngaue ni ki hono fakahifo ne fakahoko pe ia 'e he kau ngaue 'a e kau Konitulekitoa 'e 3, Kiwi Tonga, Ono Iki 'a Mosese Vea pea mo e kautaha 'a Sepeti Vakameilalo.

tung3

Na'e tu'uta mai e folau ni 'aneafi 'o kamata fakahifo ai pe 'a e uta ni, na'e toki fakakakato he 'aho ni 'a hono fakahifo.