Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

MOI - 29 Novema 2022: ‘Oku hokohoko atu he ‘aho ni ‘a hono taufetuku e ngaahi koloa langa fale tsunami ki Tungua. Na’e lele ‘a e fakahifo he Monite ‘o po’uli ‘o lava ai e ngaahi taa’i fale mo e ‘u panatolo papa ‘o ‘osi ki ‘uta.

‘I he ‘aho ni, ‘oku hoko atu e fetuku koloa ki he maka, piliki mo e sima. Ko e koloa lahi ‘eni pea ne kamata ‘a e fakahifo he taimi 6 ‘aneuhu pe. Ko e ‘uhinga pe ko e taimi ‘o e tahi ke ma’u e taimi lahi kimu’a pea mamaha.

Ko e fale ‘e 17 ‘e langa ‘i he tofi’a ‘o Tu’i Ha’ateiho, Tungua, ko e Kautaha ‘e 3 te nau fai e ngaue ni, fale ‘e 12 ki he Kiwi Tonga, fale 2 ki a Sepeti Vakameilalo, fale 3 ki a Mosese Vea. Ko e kau ngaue ‘a e ngaahi Kautaha ko eni ne nau lava mai he folau ni ke fakahoko e fakahifo e uta ni.

Na'e 'alo malie 'ane hengihengi pea ki'i liliu e 'ea 'o 'uha mo havili, ko ha tu'oni matangi pe ka kuo mavahe atu pea kuo 'alomalie mo la'a.