Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

‘Oku lolotonga tanu fakamatolu ‘a e konga Hala ‘Alipate ‘i Longolongo he lolotonga ni.

‘Oku fakahoko e ngaue ni ‘e he Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi he 'oku lahi e maumau kuo hoko ki he konga hala ni.

halapate3

Na’e lahi pe taimi ne monomono ai, ka ko e ma’u ‘eni e maka kae kamata hono tanu ke ma’olunga ‘a e halaa ki he fefononga’aki.

halapate4

‘Oku kau ‘a e ngaue ni ‘a hono valita hili ‘a e kakato e konga Hala ni mei he fetaulaki’anga ‘o e Hala Hihifo ki he Hala By-Pass.