Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

MOI: 23 Sanuali 2023 - ‘Oku fe’unga mo e $60 miliona ‘a hono langa fo’ou ‘o e konga hono ua ‘o e ‘Apiako Ma’olunga ‘o Tonga ‘a ia ko e fai’anga sipoti. Na’e tanupou ‘a e langa ni he Falaite kuo’osi ‘e he ‘Eiki Palemia, Hon.Hu’akavameiliku mo e ‘Amipasatoa ‘o e Lepapulika ‘o Siaina ki Tonga ni, HE.Mr.Cao Xiaolin. Na’e kau fakataha atu ki ai he tanupou ni e Minisita Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi, Hon.Sevenitini Toumoua, Minisita ki Muli mo Takimamata, Hon.Fekita ‘Utoikamanu, Minisita Potungaue Ngaahi Ngaue Fakalotofonua, Lord Vaea, fakafofonga ‘o e konitulekitoa - Jianping Zhu mo Jian Chen mo e ‘Amipasatoa ‘o Siapani.

‘I he kamata’anga, na’e konga 2 ‘a e langa ‘o e ‘apiako ni ‘i he tokoni ‘a e Pule’anga ‘o Siaina, na’e huufi e konga I he ‘aho 2 ‘o Siulai 2005, taimi ia ne ‘Amipasatoa ai ‘a HE.Mr. Gao Shanbai. Na’e tautoloi mai mei ai ‘a hono langa e konga II ‘a ia ko e mala’e sipoti kakato.

ths1

‘I he teuteu ke hoko atu e ngaue, na’e liliu he taimi ne Palemia ai ‘a Lord Sevele ‘o Vailahi ke ngaue’aki e Konga II ko eni ki he Sipoti Si’i ‘a e Pasifiki ‘i Tonga ni. ‘I he humai ‘a e Pule’anga ‘o ‘Akilisi Pohiva, ne nau kaniseli ‘a e Sipoti ni. Na’e tu’u ai pe ‘a e ngaahi ngaue ne teu ki he Sipoti, tautautefito ki he ngaue ki he Konga II ‘i he Kolisi Pule’anga. Ka neongo ia na’e kei loto ‘a e Pule’anga Siaina ke fakakakato ‘enau me’a’ofa mo e tokoni ki Tonga ni ne nau kamata’i he 2005.

ths3

‘I he Pule’anga ‘o Hon.Hu’akavameiliku, na’e toe hoko atu ‘a hono fakamanatu ki he ‘Amipasatoa ‘o Siaina, Cao Xiaolin ‘a e poloseki hono ua ki he Ako’anga Ma’olunga ‘o Tonga. Na’e hoko atu ai ‘a e alea ni ‘o fakahoko ‘a e ngaue ni ‘e he Kautaha Siaina ko e Jiangsu Guangyu Constructions Group. Ko e kautaha Beijing Architectural Design and Research Institute Co.Ltd & Shenyang Engineering Supervision Consulting Co.Ltd ne nau tisaini ‘a e ngaahi fai’anga sipoti ni.

ths5

‘Oku kau ‘i he langa ni e mala’e ‘akapulu, mala’e netipolo, tenisi mo e Fale Mamata’anga Sipoti Lotofale (Indoor Stadium).

ths4

Na’e me’a ‘a e Palemia, Hon.Hu’akavameiliku, ko e ‘u fale sipoti ni ‘e lava ke ngaue’aki ‘e he ngaahi sipoti fakafonua ki he’enau teuteu ki he ngaahi fe’auhi fakavaha’a pule’anga. ‘E kaunga ‘a e langa ko eni hono fakamanatu ‘a e ta’u 75 ‘o e ‘Ako’anga ni ‘i Sune.

ths6