Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

MOI: Hiliange 'a e fakataha 'a e kau Minisita 'i Port Vila, Vanuatu ne me'a ai 'a Hon.Sevenitini Toumoua mei he Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi, na'e fakafofonga'i atu 'e he Minisitaa 'a 'Ena 'Afio, King Tupou VI mo e 'Eiki Palemia, Hon.Hu'akavameiliku mo e kakai 'o Tonga ni 'o foaki 'a e $100,000.00 ki he Fale Alea 'o Vanuatu.

Ko e tokoni 'a e fonua ki Vanuatu ki he faingata'a ne nau tofanga ai he ongo saikolone ko Judy mo Kevin he mahina kuo'osi. Na'e tofanga e konga lahi 'o Vanuatu he ongo Saikolone ne na hoko atu atu ki he fonua 'o mate ai e 'uhila, vai mo e maumau ki he 'u nofo'anga foki he festu’u fakatonga ‘o e fonua ni.

 Na'e talitali lelei 'e he Palemia 'o Vanuatu, Hon.Alatoi Ishmael Kalsakau e tokoni ne foaki atu 'e he Minisita 'o e Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi. ‘Oku toe tokoni’i ‘e he Pule’anga mo e fanauako Tonga ‘oku nau lolotonga fakakaungatamaki he ako ‘i Vanuatu, ‘aki hano toe tanaki atu ‘a e tokoni fakapa’anga ki he’enau ma’u’anga pa’anga lolotonga ke feau e ngaahi fiema’u makehe hili ‘a e saikolone.

Na’e ma’u ‘e he Pule’anga ha tokoni fakapa’anga mei he Pule’anga Vanuatu hili ‘a e fakatamaki he mapuna ‘a e mo’ungaafi Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai(HTHH) ‘i he ta’u 2022 pehe ki he tokoni mei hotau kainga Tonga ‘i Vanuatu na’e fakafou mai he Potungaue Pa’anga hili ‘a e fakatamaki HTHH.

 Na'e fakafofonga'i atu 'e he Minisita, Tevita Lavemai, Talekita ki he Va'a Fefononga'aki mo e Hala Pule'anga pea pehe ki a Pisila Lui 'a e Pule'anga ki he fakataha 'a e kau Minisita ni. Na'e fakamalo 'ia 'e he Palemia Alatoi Ishmael Kalsakau 'a e tokoni kuo fai mei Tonga ni pea ne nau fakaha 'aki 'enau hounga'ia 'aki 'a e kava fakafonua ma'a e kau folau mei Tonga ni. Ko e fakataha ne me'a ki ai e Minisita na'e lele mei he 'aho 15-17 'o e mahina ni, na'e me'a mai ai pe 'a e Minisita mo e kau folau he 'aho ni.