Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

Logo 1


 ONGOONGO TUKUATU


4 ‘o Novema 2022: ‘A’AHI MEI HE PANGIKE ‘A MAMANI

04082022 1

Taki mei he Pangike ‘a mamani – Mr. Satoshi Ogita, Minista ki he Ngaahi Ngaue Lalahi

Na’e ‘a’ahi mai ae World Bank Mission Team ki Tonga ni mei he ‘aho 24 ‘o ‘Okatopa ki he 3 Novema ‘o fakahoko ‘a e fakataha mo e kau taki ‘o e ngaahi Potungaue ‘oku fakamalumalu ai ‘a e World Bank Tonga Climate Resilient Transport Project ‘i he Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi, ke vakai’i ‘a e tu’unga ‘oku ‘i ai ‘a e ngaue.

Ko e poloseki eni ki he ngaahi langa/ngaue fakalakalaka ki he fefononga’aki (Hala Pule’anga, Uafu mo Mala’e Vakapuna). Na’e lava atu ae Taki mei he World Bank Mission, ‘a ia ko Mr. Satoshi Ogita, ‘o fakataha mo Hon. Sevenitini Toumo’ua, ko e Minisita ‘o e Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi pea moe Minisita ‘o e Potungaue Falepa’anga, Hon. Tiofilusi Tiueti.

04082022 404082022 5

NGATA’ANGA.

 Issued by: MINISTRY OF INFRASTRUCTURE, 'Alaivahamama'o Bypass Road, Fanga 'o Pilolevu, Tonga.
Tel: +676 7401500, Fax. +676 25440 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.