Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

Na’e a’ahi atu e kau ngaue meihe Poloseki MOI TCRTP ki 'Eua ke vakai ki hono hokohoko lelei e ngaahi ngaue ke fai hono tanu mo fakalelei ‘o e ngaahi hala i Angaha mo Kolomaile he kautaha 'Ahononou & Petani Quarry.

tcrtp1

E tokoni lahi e ngaue koeni ke toe vave ange ae fefononga’aki, tautautefito kapau e hoko ha fakatamaki. Na'e a’ahi atu moe kau ngaue MOI TCRTP kihe ngaue he kautaha Five Star Construction ki hono fakalele'i 'a e 'Ohonua 'Eua Nafanua Port meihe ngaahi maumau mei he mo'ungaafi Hunga Tonga Hunga Ha'apai.

tcrtp2

The TCRTP MOI Project Team visited 'Eua to monitor the roadworks in Angaha and Kolomaile as well as repair works that are being done to the 'Ohonua 'Eua Nafanua Port after the damages from the Hunga Tonga Hunga Ha'apai volcanic eruption in January 2022. These World Bank funded road rehabilitation and port repair work projects in 'Eua are imperative for providing efficient road and port transportation for those living in 'Eua, as well as for those in Tongatapu and the outer islands that travel to and from 'Eua.

tcrtp5