Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

MOI- 3 Tisema 2022; ‘Oku lele lelei pea mo matangi lelei ‘a e ngaue ki he langa fale ‘a e kau konitulekitoa ‘o ‘Eua ki he ngaahi Fale Tsunami ‘i he hiki’anga fo’ou ‘i ‘Ohonua. Ko e konga ‘eni ‘oku vahe’i ‘e he Tama Tu’i ke hiki ki ai e kainga ‘Eua ne lavea tamaki he tsunami ‘i Sanuali he matafanga ‘o ‘Ohonua. 'Oku tuku ai ki he Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi ke nau tataki 'a e ngaue ni.

nua2

Ko e fale piliki ‘e 23 ‘oku langa ‘i he konga ko ‘eni, ‘oku mahino ko e ngaue ‘oku fai ‘i ‘Eua, ‘oku langalanga lelei koe’uhi he ‘oku nau umoumataha e kau konitulekitoa ki hono fakakakato e poloseki ne nau kole ke nau fakahoko. Na'e pehe 'e taki 'o e Poloseki Langa Fale Tsunami, Paula Kava, 'oku lele lelei 'a e ngaue 'i 'Eua he 'oku nau fai ki he ngaahi fakahinohino 'a e konituleki 'oku nau ngaue'i. 'Oku fiemalie mo fiefia 'a Paula he mamata ki he ngaue ni 'ene faimateaki 'e he kau konitulekitoa 'o 'Eua.

nua3

Ko e ‘u fale ko ‘eni ‘oku ‘osi fakakakato kotoa ‘e ‘u me’a ki he fale, mei he ‘uhila, vai, toileti, peito mo e loki mo lotofale. Ko e ‘alu ‘eni uike hono 3 ‘a e lele ‘a e ngaue ‘oku fai ‘i ‘Ohonua. 'Oku 'iai e ni'ihi e 'u fale kuo 'osi fakaa'u hono to piliki, pea ni'ihi 'osi keli fakava'e. 'Oku nau fakataumu'a kotoa pe ke 'osi fakataha 'a e 'u fale ni.

nua4

nua5