Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

MOI - 22 Tisema 2022; Na'e huufi 'e HRH Pilinisesi Angelica Latufuipeka Halaevalu Mata'aho Napua 'Okalani Tuku'aho 'a e 'api nofo'anga 'o e kainga 'Atataa 'i Masilamea 'aneafi. Ko e nofo'anga fo'ou ni, kuo laumalie lelei 'a e Pilinisi Ata ke ui ko 'Atataa Si’i he ko hono tofi’a.

huu1

Na'e me'a ai e Palemia, Hon.Hu'akavameiliku mo e kau Minisita kae'uma'a e kainga mei 'Atataa he katoanga ni. 'I he me'atalitali 'a e Minisita e Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi, Hon.Sevenitini Toumoua, “Ko e puipuitu’a ‘o e ngaue ni, ko ha fale ke unga mai ki ai ‘a e kainga ne nau uesia ‘i he fakatamaki ‘i Sanuali, pea ke fa’u ai e mo’ui fakafamili mo ako’i ai e fanau ki honau kaha’u…” ko e me’a ia ‘a e Minisitaa.

huu2

Ko e ‘u fale ‘i ‘Atataa Si’i, ‘oku kalasi ‘e 3, fale papa, fale piliki mo e fale koniteina, mo e fale fungavaka ka ki he kainga ia ‘o Sopu ki Patangata.

huu3

Ko e fale ‘o Koli Folau na’e langa ‘e he kautaha ‘a Dr Dre, ne nau fakahoko e langa e fale ni, ko e fale ia na’e ngaue’aki ki hono huufi e nofo’anga ‘o ‘Atataa Si’i. Na’e fakamalo’ia ‘e he ‘Eiki Palemia ‘a e kau konitulekitoa kotoa ne nau fai e langa mo e Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi ne nau fakahoko e ngaue ni ‘o taki ai ‘a Paula Kava mo Tatafu Moeaki.

huu4

Kuo teuteu e famili 'e 10 ke nau hiki ki honau fale fo'ou he uike ni ke nau Kilisimasi ai. 'I he taimi tatau 'oku kei lele 'a hono sivi faka'osi e 'u fale kae 'ataa atu ki ki he kainga ni.

huu7

Na'e foaki ai pe mo e vaka 'o e kainga 'o 'Atataa Si'i mo e 'u monu'ia kehe pe.

huu8

huu9

huu10