Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

MOI-1 Tisema 2022: Kuo kamata ke ha sino mai ‘a e Poloseki Langa Fale Tsunami Hunga Tonga Hunga Ha’apai he lolotonga ‘i hono ‘a’ahi e fale ‘e 4 ‘i Ta’anga, ‘Eua he ‘aho ni. Na’e lava atu e Pule lahi ‘o e Poloseki ni Paula Kava ke ne vakai ki he ngaue ni he kuo kakato.

eua1 

‘I he fakamatala ‘a Kefu Tonga, tufunga ‘o e ‘u fale ni, na’a’ne fakamalo’ia ‘a e ngaue ni ‘i he’ene kakato hili ha ngaahi mahina na’e fakahoko aii. “Na’e ‘iai pe ‘a hono pole, ka kuo tuku kotoa ia ki mui. Kou fakamalo lahi ki he Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi he faingamalie kuo ‘aonga ke ne fai ai e ngaue ni mo fakaivia ‘enau fanga ki’i kautaha langa.

eua4

Hili hono ‘a’ahi, na’e kei fakapapaui pe ‘e Paula Kava ki he kautaha langa, kuopau ke kakato mo muimuipau ‘a e kautaha langa ki he pepa aleapau ngaue. Na’e kei ‘iai pe ‘a e ngaahi me’a iiki he langa na’e fiema’u ke fakakakato kae lava ke ngaue’aki.

eua5

Ko e fo’i fale e 4 ko ‘eni ‘oku fo’u ia mei he koniteina, ‘oku tu’u ia he Palasi ‘i ‘Eua. ‘Oku fakataumu’a ia ke nofo ki ai e kainga mei Mango ‘o tatali ai, kae kei langa honau nofo’anga kuo vahe'i ma'a nautolu 'i Ta'anga.

Ko e ngaahi kautaha langa 'i 'Eua, na'e 'ikai ke nau kau he Tohi Tangi ki Fale Alea, ne nau fakapapau'i pe 'oku lava e ngaue ni, he na'a nau kole ha ngaue ma'a nautolu.