Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

MOI - 3 Tisema 2022; Kuo lava hono fakahifo ‘a e loli vili vai ‘a e Poate Vai ki Nomuka ‘aneafi (Falaite) fakataha mo e uta makamaka ki he ngaahi ngaue ki he fale ‘e 28 ‘e langa ‘i Nomuka.

nom1 

Na’e fakahoko ‘a e uta ni he lafalafa ‘a e Poate Taulanga ‘o toho ‘e he MV Hifofua he houa ‘e 10 pea lava ke tau ki Nomuka. Na’e ‘osi ‘ave ‘a e uta tatau he uike ua kuohili ka koe ‘u misini ngaue lalahi ia ‘a e Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi.

nom2

Ko e ngaue ko eni, ‘oku fiema’u ha matavai fo’ou ‘a e kainga ‘o Pilinisi Tupouto’a, Nomuka. Kuo lava ke ngaue atu e ‘u misini ki he maka ke tanu e hala pule’anga he motu ni. Na’e lava e ‘a’ahi ki he ‘u Hala, ‘aia kuo ‘osi tele mo tanu kelekele’i pe ‘a e konga ni’ihi tautautefito ki he tafa’aki hala he vai ‘i Kolofo’ou.

nom3

Kuo teke mo fakafalahi ‘a e hala ki ‘uta ‘a ia’oku fou ai ki he fu’u maka ‘e fai mei ai e tata maka tanu hala. ‘Oku ngalingali ko e langa fale ‘i Nomuka ‘e toki kamata ‘i Sanuali 2023.

nom4

‘Oku taki ai pe ‘a Paula Kava he ngaue ni, ko e folau ni ne fetokoni’aki ai ‘a e Potungaue gai Ngaue Lalahi mo e Kolosi Kula ‘a Nu’u Sila.

nom5

‘Oku hala ‘e he Poloseki Langa Fale Tsunami ‘a e ‘u mea ngaue ‘a e Poate Vai ke nau fakahoko ‘a e ngaue ni ki he vave mo e leleitaha kimu’a he Kilisimasi.