Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

MOI - 30 Novema 2022; ‘Oku lolotonga fakalele ‘i he Va’a 'Enisinia Sivile ‘a e Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi ‘a e ako ki he kau ngaue ‘oku nau fakahoko ‘a e valitaa. Ko e fakahinohino ‘eni fekau’aki mo e loli valita fo’ou ‘e 3 ‘i he tokoni ‘a e Pule’anga Siapani na’e toki foaki he ta’u ni pe.

jap7

Ko ako ni ‘oku fakatefito ki hono ngaue’aki, pule’i mo e tauhi e me’angaue ni. ‘Oku tataki ‘e he ongo Sapanı tokoni ko Yukina Yamaba mo e matapule ko Marino Shingaro e ako ni. ‘Okutoe kau mo e tangata pisini ko Rasaki ‘i he ngaue ni, ko ia ia ‘oku ne tokanga’i e ‘u loli he ta’u ‘e 7 ka hoko.

jap8

Ko Malakai Uhi ‘oku ne tokanga’i e tafa’aki ko ‘eni ‘a e Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi fakataha mo e timi kehekehe ‘e 3 ne nau kau ki he ako. Na’e ‘ikai lava mai ‘a e kau ngaue ‘i Vava’u, Ha’apai pea mo ‘Eua.