Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

MOI: 9 Sanuali 2023 - 'Oku 'amanaki lelei 'a e timi ngaue ne folau mei Tongatapu mei he Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi, 'e kakato ki he Falaite uike ni 'a e polokalama tanu 'o e hala ki he 'u 'api fo'ou 'o Mango 'i Ta'anga, 'Eua.

 ta2

'I he ho'ata 'o e 'aho ni, kuo lava hono tofa 'o e hala ke ngaue'aki ki hono fetuku e 'u naunau ki he 'elia ni. Ko e taumu'a ni ke kamata 'a e kau langa he uike kaha'u. Hili 'a e fakataha 'a Semisi Fifita mei he Poloseki Langa Fale Tsunami he pongipongi mo e fakafofonga e kau Konitulekitoa, 'Ahovalu Siale, ne nau femahino'aki ai ki he taimi ke kamata e ngaue ni. Ne nau toe fakataha mo Mosese Vakasiuola mei he 'Ofisi Palasi ke fakapapau'i e 'u tu'u'anga 'o e ngaahi 'api 'oku vahe'i. Ko Ta'anga ko e tofi'a ia 'o e Tama Tu'i.

taa3

Kaekehe, kuo kamata hono tiliva atu 'a e makatanu ki he 'elia 'i Ta'anga pea kuo faila e tanu 'o e hala. 'Oku lolotonga 'i he 'elia ni 'a e 'u misini lalahi ki he ngaue ni.

taa4

'Oku kei faingamalie 'a e maka tanu 'i 'Eua ki hono tanu e hala pea mo tanu e fakava'e 'o e 'u fale ni. Ko e falepiliki e 2 mo e falekoniteina 'e 11 'e langa ma'a Mango.

taa5

Ko e famili 'e 13 'e langa honau fale 'i Ta'anga mei he famili 'e 14 ne nau hiki mei Mango, famili ia 'e taha te na langa pe 'i Tongatapu.

taa6

'I he pongipongi ni ai pe, na'e a'u atu ai 'a e tokoni 'a e Potungaue ki hono tanu'i e 'api 'i 'Ohonua 'oku lolotonga teuteu ke fakahoko ai e me'afaka'eiki 'o e matapule na'e ngaue he Poate 'Uhila 'i 'Eua ni. Ko e konga pe ia 'a e tokoni ki he kakai ki he ngaahi 'apisia ke fakalelei'i e hala mo ha fiema'u ki he 'api nofo'anga.