Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

MOI: Monite 9 Sanuali 2023 - ‘Oku kamata he ‘aho ni ‘a e ngaue kihe konga kelekele kuo vahe’i ma’a kainga mei Mango ‘i Ta’anga, ‘Eua. Ko e ngaue ‘o e ‘aho ni, ‘e kamata hono maaka’i ‘o e hala pule’anga kae tanu.

Na’e folau mai ‘a e timi ngaue mei he Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi mei Tongatapu he uike kuo’osi, taki he folau ni ‘a Malakai Uhi mei he Va’a Misini Lalahi mo Semisi Fifita mei he Poloseki Langa Fale Tsunami mo e kau faka’uli he ‘u misini lalahi. ‘I he pongipongi ni ne lava ai ‘a e fakataha ‘a e timi ngaue ni mo Malakai Uhi ke fakapapau’i e palani ngaue ki he ‘aho ni. Na’e ‘iai mo e Pule e Potungaue ‘i ‘Eua, Sipiliano Vaohea ‘o fetakinima mo e kau ngaue mei Tongatapu ke lava e ngaue ni. ‘Oku faka’amu ‘a Malakai mo ‘ene timi ngaue ke kakato e ngaue ki he tanu hala he nofo’ang ni ki he Falaite ‘o e uike ni.

‘I he taimi tatau, ‘oku fengaue’aki ‘a Semisi Fifita mo e ‘Ofisi Palasi ‘i ‘Eua ni, ke fakapapau’i e ‘u tu’u’anga ‘o e ‘u fale ‘e langa. Ko ‘ene maau ‘a e hala pule’anga ko e kamata ia ‘a e langa fale. ‘I he lolotonga ni, ‘oku nofo ‘a e kainga Mango ‘i he ‘u fale ‘e 4 ne ‘osi langa ‘e he Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi ‘i Palasi Heilala. ‘Oku lolotonga ‘Afifio ‘a e Tu’i mo e Kuini he Funga Fonua he lolotonga ni.

‘E hokohoko atu ‘a hono tuku atu ‘e he Va’a Ongoongo ‘a e Potungaue ni e ngaue ‘oku fakahoko ‘i ‘Eua.