Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

MOI: 10 Sanuali 2023 - Neongo ‘a e ‘uha mo e taimi Kilisimasi ka kuo paasi kotoa ia, kuo toe hoko atu ‘a e kau Konitulekitoa ‘i he langa fale sunami ‘o ‘Ohonua ke fakakakato ‘enau ngaue hili 'enau malolo Kilisimasi mo e ta'u fo'ou ni. Ko e fale ‘e 18 ‘oku langa ‘i ‘Ohonua ofi ki he tafa’aki ‘o e ‘api Siasi Katolika.

oh2

Ko e taumu’a kotoa ‘eni ke kakato ki he ‘aho 31 ‘o Ma’asi kae nofo’i. Ko e ngaue ko eni ma’a e kainga ‘Eua pe ia ‘o ‘Ohonua ne nau nofo’i e matafanga pea ko nautolu ia na’e maumau lahi taha honau ngaahi ‘api.
Kuo ‘osi tanu ‘a e hala pule’anga ‘o e nofo’anga ni ke faingofua ki he fononga’aki he fetuku koloa. Ka 'i he taimi 'e kakauo ai 'e toe fakalelei'i e hala mo valita.

oh3

Na’e ‘ikai mole ha mo’ui ‘i ‘Eua he ‘aho ko ia ne pa ai e mo’ungaafi mo e hake e peaukula. ‘Oku talanoataha pe ‘a e kakai, ne fai ‘a e fe’auhi ‘Akapulu Tautau Toko 7 ‘i ‘Eua High, na’e mei kotoa ‘a ‘Ohonua ki ai he ne nau semifainolo. Hoko e fakamataki ‘o nau hao ai he ne nau kei ‘i he ‘akapulu kotoa e kainga ni.

oh4

Kaekehe, pehe ‘e he Sea ‘o e Komiti Langa Fakatahataha ‘a ‘Eua, ‘Ahovalu Siale, te nau feinga’i kotoa ‘a Ta’anga mo ‘Ohonua ke kakato ki he ‘aho 31 ‘o Ma’asi. Kuo 'osi fakataha 'a Semisi Fifita mo e Sea 'o e Komiti Langa Fakatahataha 'a 'Eua ki he palani 'oku fiema'u mei he Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi.