Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

MOI: 1 Fepueli 2023 - 'Oku faka'osi'osi he uike ni 'a e ngaahi e 'u hala motumotu 'o Ha'ateiho 'o tatau pe tafa'aki to'omata'u mo e to'ohema 'o e Hala Taufa'ahau.


'Ihe ngaue ko eni, ko e ngaahi hala ke monomono, hala ke tanu fo'ou, hala ke fakama'olunga, hala ke ta'aki kae ngaahi fo'ou mo e ta e 'ulu'akau 'oku ope ki hala pule'anga.