Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

MOI: 12 Sanuali 2023 - Kuo fakaa'u mai 'eni 'a e ngaue ki he tanu 'o e hala 'i Ta'anga, 'Eua ke kakato. 'I he lolotonga ni ko hono faka'osi'osi pe hono lola'i pea mo tisi e hala ke ma'opo'opo lelei. 'Oku tau mai e loli vai ki he hala he 'aho ni mei Tongatapu. Kuo kakato 'a e tanu ia, ko e fakama'opo'opo lelei pe ngaue ki he hala 'oku lolotonga fakahoko 'e Setefano Losalo mo 'ene timi tanu hala.

ta2

'I he 'u ta 'oku tuku atu ko e anga ia 'a e ngaue mo e tu'u 'a e hala pule'anga he konga 'api ni. Ko e ngaue ni 'oku tataki kotoa pe ia 'e he Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi.

ta3

'I he taimi tatau 'oku lele ai pe mo e faka'ilonga'i 'o e 'u tu'u'anga 'o e 'u fale. 'Oku feinga 'a 'Ahovalu Siale ke lava mo ia ki 'apongipongi kae kamata e ngaue 'i he uike kaha'u.

ta4