Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

MOI: 11 Sanuali 2023 - 'Oku lolotonga fakahoko fatongia pe 'a e kautaha Five Star Construction ki he ngaue fakalelei 'o e sino'i Taulanga Nafanua 'i 'Eua he lolotonga ni.

na3

'Oku fakapa'anga 'e he World Bank kae tokanga'i 'e he Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi, konitulekitoa leva 'a e Five Star Construction.

na2

'I he lolotonga ni, 'oku faingamalie pe 'a e hu e ngaahi vaka uta pasese ki loto taulanga, ka kuopau pe ko e vaka pe 'e taha 'e lava 'o no'o ki ai. Ko e ngaahi vaka 'oku nau ngaue'aki, ko e MV 'Onemato, MV Maui mo e Mv Vaomapa 'oku nau tou 'ahia faka'aho e taulanga ni.

na1

Na'e maumau lahi 'aupito 'a e Taulanga ni he peaukula 'o e ta'u kuo'osi. Na'e tanumia 'a e loto taulanga pea ne pau ke tokoni 'a e Port Authority ki hono tata 'a e loto'i Taulanga. Na'e meimei uike 'e 6 e ngaue ko ia pea toki 'ata ki he 'u vaka ke nau hu ki loto.

na8

Ko e ngaue 'oku fakahoko 'e he Five Star ki he taulanga ni, 'e kakato ia ki Fepueli, ko e langa 'o ha 'u fale 'i he uafu, 'oku 'ikai kau ia he polokalama ngaue 'a e kautaha langa ni ko e polokalama kehe ia mo hono fakapa'anga kehe.