Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

MOI - 24 Tisema 2022; Kuo ta’imalie katoa e ‘u famili e 22 ‘oku ‘iai honau ‘api mo e fale kuo tu’u mei he tokoni ‘a e poloseki langa fale tsunami ‘a e Pule’anga ‘o fakafou ‘i he ivi ngaue ‘a e Potungaue Ngahi Ngaue Lalahi ‘aneafi ‘i ‘Atataa Si’i.

ata2

Ko e Minisita, Hon.Sevenitini Toumoua na’a ne foaki ‘a e fale ‘e 10 ki he ngaahi famili ‘e 10 ka nau fa’iteliha ki honau ngaahi ‘api mo honau ngaahi fale. Ko e feinga e Pule’anga ke Kilisimasi ‘a e ngaahi famili ki honau ngaahi fale, pea ko ‘eni ‘oku hoko. Ko e famili e 12 na’e foaki atu ‘a e ki ki honau ngaahi fale he Tu’apulelulu pea kuo nau ‘osi hiki hifo ki honau ngaahi fale.

ata3

‘I he lea fakamafana ‘a Koli Folau ko e taha e kau ma’u ‘api ‘i ‘Atataa Si’i, “ko e ‘aho fakafiefia ‘eni, kuo ‘ikai ke mau kei unga ‘i honau ngaahi kainga ofii, ka ko ‘eni kuo mau ha’u ‘o nofo hono taki taha fale. Ko ‘eku ma’u pe ‘eku kii ‘i he ‘uluaki tufaa, ne u ha’u ai pe au ‘o mohe hoku fale. ‘Oku ou ma’u ha fiefia lahi mo e fakamalo lahi ki he Minisita mo e Pule’anga ko eni.”

ata5

Na’e fakaha ‘e he Minisita ki he kainga ‘o Pilinisi Ata, ko e mahina ‘e 3 ‘e kei fe’ao ai e Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi mo e nofo ‘a e kainga ni, ke fakapapau’i ‘oku ‘ikai ke ‘iai ha palopalema ‘e hoko ki he ngaahi fale ni. “Ka ai ha palopalema ‘e hoko, mou ha’u ki homau ‘Ofisi ‘e talanoa mai ki ai ka mau fai mai e tokoni,” ko e me’a ia ‘a e Minisita ia ki he kainga ‘aneafi.

ata6

‘Oku toe ke langa ‘a e fale fakakolo, ‘api siasi ka ‘e fai pe ia ‘e he sisal takitaha, ‘apiako mo e mala’e va’inga foki. Hili ‘aneafi, kuo Tokolahi e ngaahi famili kuo nau fetukutuku hino ki hono taki taha fale. Ni’ihi kuo ‘osi fakanaunau fale ‘alu ki ai mo e ‘aisi, sitou, mohenga, kapeti pea nau nofo mo e fofonga fiefia lahi. 'E faka'osi 'aki hono fokotu'u mo 'enau pou maama solar 'e 6 'i he ngaahi fetaulaki'anga 'o e hala he kolo ni.

ata7

Na'e fakamalo'ia lahi 'e he Minisita, Hon.Sevenitini Toumoua 'a e timi ngaue he Potungaue ko e PMU 'i he'enau ngaue mateaki mo ta'emalolo ke hoko e palani ko eni. 'Oku taki 'ii he timi ni 'a Paula Kava pea mo Tatafu Moeaki, Semisi Fonua mo e toenga e timi. Ko Fe'ao Vakata 'e hoko atu 'ene ngaue mo e kolo ki he anga 'enau nofo ki ha ngaahi me'a 'oku 'ikai fai ha 'amanaki ki ai 'e hoko.

Ko Tatafu Moeaki, na'e fai 'a e fakamalo lahi ki ai 'a e Minisita koe'uhi he kuo hoko atu 'a 'ene to'o fatongia ko e Kovana fo'ou ia ki he Pangike Pule Fakafonua 'a Tonga ni.

Na'e fakahoko atu ai pe 'a e Talamonu faka-Kilisimasi 'a e Minisita ki he kainga ni 'anefi mo e fakamonu'ia 'a e ta'u fo'ou na. Hili ia na'e me'a atu e Minisita 'o mamata ki he faka'ofo'ofa mo e fiefia 'oku ma'u 'e Koli Finau mo hono famili 'i hono fale he kuo maau hono fakanaunau maau.