Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

MOI: 5 Sanuali 2023 - ‘Oku hoko atu ‘a e Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi he ‘aho ni ‘o hokohoko atu kihe 'u hala ne maumau'i he 'uha. Kuo lahilahi ‘a e ngaahi konga hala ‘i he ‘u hala lalahi kuo maumau’i ‘e he ‘uhaa 'o tuai ai 'a e fefononga'aki.

hal2

‘I he pongipongi ni, ‘oku fai e tanu fakalelei ki he luoluo ‘i he Roundabout ‘i Longolongo. ‘Oku fakalelei’i e fetaulaki’anga ‘o e Hala Alaivaha’amama’o By-pass mo e Hala Vaha'akolo. Na’e hoko ‘a e palopalema he ‘elia ni ke tuai ai ‘a e fefononga’aki pea 'oku ngaue atu e Potungaue ke solova.