Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

MOI: 11 Sanuali 2023 - 'Oku lele 'i matangi ai pe 'a e ngaue 'a e timi mei he Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi mei Tongatapu 'i hono tanu e hala pea mo maaka'i ke kamata e langa e 'u fale ma'a e kainga mei Mango.

taa2

Kuo mei kakato hono tanu e hala 'i he konga 'api ni pea pehe ki he hala 'i he nofo'anga fo'ou 'i 'Ohonua. 'Oku taketi pe 'a Setefano Losalo mo Malakai Uhi ke kakato e ngaue ni ki he Falaite uike ni.

taa3

'I he taimi tatau 'oku ngaue atu 'a Semisi Fifita mo e Sea 'o e Komiti Langa 'a 'Eua, 'Ahovalu Siale pea pehe ki a Mosese Vakasiuola mei he 'Ofisi Palasi ki hono fakapapau'i e ngaahi tu'u'anga fale. Ko e fale 'e 13 'e langa 'i he konga kelekele ni 'i Ta'anga.

taa4