Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

MOI - 16 Tisema 2022; Hili e fakataha 'aneafi ‘a e kau konitulekitoa mo e Minisita e Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi, Hon.Sevenitini Toumoua, na’a ne fakamamafa’i ai ‘a e fatongia ‘o e pule’anga ‘i he langa fale tsunami, “ ‘e ‘ikai ke kau ‘a e Pule’anga ia mo ha taha pe ko ha Kulupu (Association) ‘e tu’u pe ‘a e pule’anga ia ‘o tatau ki ate kinautolu ne Tohi Tangi mo nautolu ne ‘ikai, ko e fatongia ia ‘o e pule’anga ke fakaivia moutolu,” ko e me’a ia ‘a e Minisita ki he kau konitulekitoa.

pule2 

‘Oku ‘iai ‘a e hoha’a ‘i he tu’unga ‘o e ‘u fale ko ia ‘i Masilamea, ‘oku fiema’u ke ‘osi kimu’a he Kilisimasi. Ko e kole ‘a e Minisita ki he kau konitulekitoa, ke nau fakatokanga’i, ‘oku kei nofo hili e ngaahi famili ne uesia honau ‘api ‘i ‘Atataa, pea ‘oku toe faka’ofaange e ngaahi famili ‘oku nofo unga atu ki ai ‘a e kau tukuhausia.

pule3

Na’e mafana e fakataha ni ‘o felotoi e ngaahi Kautaha ‘oku nau ngaue ki he langa Tsunami ‘i Masilamea ke nau tu’u fakataha. Na’a nau kole ai ki he Minisita ke tukuange ha taimi ke nau nimasi ai ‘a e ‘u fale ni ke kakato ki he uike kaha’u. ‘I he lea mafana ‘a e kau konitulekitoa, ke nau ngaue mei he fale ki he fale kae 'oua ke ‘osi kotoa. Na’e hoko atu e Minisita ‘o fakaha ka ‘oku fiema’u ‘a e koloa ke hu atu ‘e he Potungaue, ‘e lava mo ia ke fakahoko.

pule4

Na’e toe fakaha ‘e he Minisita ki he kau Konitulekitoa, ka 'oku ‘iai ha ngaahi koloa na’e toe kaunga ki he fale ‘o hu ia ‘e he kau konitulekitoa, ‘oku ‘ata mo ia ke fakama’opo’opo ke totongi atu mo e ‘u koloa ko ia. Ko e ni’ihi ne nau ngaue’aki ‘a e misini ivi ‘uhila (Generator) pea pehe ki he vai ne nau ngaue’aki ke tohi mo’ua mo ia ke totongi. 'I he taimi tatau 'e nofo pe 'a e Potungaue 'i he konituleki ngaue ne 'osi fai ai e felotoi.

pule5

‘I he ‘aho ni, ‘oku hoko atu ‘a e ngaue ko ia ‘i Masilamea ke kakato, ‘oku nau umoumataha mo fengaue’aki fakataha ke lava ke kakato e ngaue ni ki he Pulelulu kaha’u, ko ‘enau taketi ia. Kaekehe, ‘oku hange ia ha aleapau ngaue, ke nau fakakakato ‘a e ‘u fale kae ngaue ‘a e Potungaue ki hono ‘ai ‘enau ‘u totongi.