Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

MOI -19 Tisema 2022 : 'Oku tukutaha 'a e tokanga 'a e Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi he lolotonga ni ke fakakakato e ngaue 'i he kolo fo'ou 'i he tofi'a 'o Pilinisi Ata ko Masilamea, ke kakato kae kamata ke hiki fonua ki ai 'a e kainga mei 'Atataa ne uesia he peaukula 'i Sanuali 'o e ta'u ni.

mas1

'I he lolotonga ni kuo mei kakato 'a e tanu e hala 'i he 'elia ni, pea pehe ki he 'u langa kuo fakaofi mo ia ki he kakato. Ko e Pulelulu uike ni 'oku feinga ki ai 'a e Potungaue ke 'osi mo kakato ki ai e ngaue ni.

mas3

Ko e ngaahi fale 'oku te'eki ke 'osi, kuo fakahoko 'e he Potungaue 'a e hu e koloa kae leipa pe 'a e kau ngaue konitulekitoa ke fakapapau'i kuo'osi. 'Oku kei toe pe 'a e fale 'e taha ke 'ato ka koe toee kuo tu'u ia he 'osi.

mas4