Phone: (676) 7401 500 | Fax: (676) 25440 | Email: support@moi.gov.to

Logo 1


 ONGOONGO TUKUATU


 3 ‘Aokosi 2022: FAKAMO’ONI KI HE ALEAPAU LANGA ‘O E NGAAHI FALE NE UESIA HE TSUNAMI

03082022 1

‘Eiki Minisita Pa'anga, Hon. Tatafu Moeaki, 'Eiki Minisita 'o e Potungaue, Hon. Sevenitini Toumoua pea mo e 'Eiki Palemia 'o Tonga 'i he polokalama fakamo'oni aleapau ki he langa fale tokoni he uesia he Peau Kula

Na’e fakamo’oni ‘a e ngaahi konituleki poloseki langa Fale Tsunami ‘e 40 ‘i he malumalu ‘o e Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi ‘i he Tusite 2 ‘o ‘Aokosi 2022.

Na’e me’a tonu ‘i he polokalama ni ‘a e ‘Eiki Palemia, Hon Hu’akavameiliku, Minisita ki he Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi, Hon.Sevenitini Toumo’ua, ‘Eiki Minisita Pa’anga, Hon.Tatafu Moeaki, Tokoni Palemia, Hon.Poasi Tei mo e CEO ‘a e Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi, Lopeti Heimuli ke fakahoko ‘a e fefakamo’oni ‘aki ‘a e Pule’anga mo kinautolu ha’anautolu ‘a e ngaahi fale. Na’e fakafofonga’i mai ‘e ‘Ahovalu Siale ‘o e New Dawn Breaker ‘a e ngaahi kautaha konitulekitoa langa te nau fakahoko ‘a e ngaue ni.

Na’e fakaha ‘e he ‘Eiki Minisita ‘o e Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi, Sevenitini Toumo’ua, “ko e kakai eni na’e uesia tamaki ‘i he fakatamaki ko eni, ko e kakai eni ‘oku ‘ikai ha fale ke nau nofo ai, ‘a e kakai ‘oku li’aki ‘enau to’onga mo’ui, ‘a e kakai ‘oku li’aki ‘enau mo’ui ne nau nofo ai, ka nau hiki mai ‘o kumi ‘api fo’ou, pea na’e mahu’inga‘ia ai ‘a e Pule’anga he ko ‘etau ngaue ni ko
‘etau ngaue ma’a e kakai ‘o e Fonua.”

03082022 2

Ko e ‘Eiki Palemia ‘o Tonga Hon. Hu’akavameiliku, ‘Eiki Minisita ‘o e Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi, Hon. Sevenitini Toumoua, ‘Eiki Minisita Pa’anga, Hon. Tatafu Moeaki, ‘Eiki Minisita MEIDECC, Hon. Poasi Tei mo e CEO ‘o e Potungaue mo kinautolu ‘oku ta’imalie ‘i he ngaahi fale tokoni Tsunami.

“‘Oku ‘i ai e kakai ‘oku nau nofo hili, ‘oku ‘ikai ke nau nofohili ‘i honau famili pe kainga, ka oku nau nofohili ‘i he kakai ‘oku lolotonga faingata’a’ia, ko e taumu’a ia ‘o e Pule’anga ni mo e Potungaue ke tokoni’i ‘a e kakai ‘o ‘ikai ngata pe he faingata’a ko eni, ka ‘i he feitu’u kehekehe pe.”

“‘I ai e ‘amanaki ‘e hoko ‘a e ngaahi fale ko eni ko e fakanonga ki he mamahi mo e faingata’a’ia ne mou fou mai ai he ‘osi ‘a e Tsunami,” ko e me’a talitali ia ‘a e ‘Eiki Minisita e Potungaue hono talitali ‘a e ‘Eiki Palemia mo e kakai ki he fakamo’oni e konituleki ni.

‘I he fakamatala ‘a e Pule Lahi ‘a e Potungaue, Lopeti Heimuli, ko e fale ‘e 207 ‘oku teuteu’i ‘e he va’a ngaue tokoni ‘oku ‘iloa ko e Project Management Unit (PMU), fale ‘e 40 ‘oku fakamo’oni he ‘aho ni, to e ‘a e 79 ‘a ia ko e falekotoa ia ki Ha’apai. ‘I he lolotonga ni kuo kakato ‘a e fale ‘e 5 pea faka’osi’osi e fale ‘e 11.

Na’e tapou ‘a e ‘Eiki Palemia ki he kakai ko ia ‘oku ‘i ai ‘a honau faingamalie ke langa honau fale, ke nau ‘ilo pe ‘oku kei ngaue ‘a e pule’anga ki honau ngaahi fale. ‘Oku mahu’inga foki ke ‘ilo ‘e he ngaahi kautaha langa ‘a e lahi ‘a e fale ‘oku nau langa ke nau mateuteu ki ai ke kamata ‘a ‘enau tokonaki ki he ngaue ‘o hange ko e naunau mo e kau ngaue.

Kaekehe, ko e ni’ihi ko eni kuo ‘osi fakamo’oni ‘a honau ngaahi fale ‘e kamata leva he vave taha ‘a hono fakahoko e ngaue ko eni. Ko e pule’anga ‘oku nau fakapa’anga e ngaahi langa ni mo e totongi e kautaha Konitulekitoa. Ko e tokotaha ‘oku ‘a’ana e fale ‘oku ‘i ai mo ‘ene tokoni fakapa’anga ki he langa ni ka ‘oku si’isi’i ‘aupito.

NGATA'ANGA

 Issued by: MINISTRY OF INFRASTRUCTURE, 'Alaivahamama'o Bypass Road, Fanga 'o Pilolevu, Tonga.
Tel: +676 7401500, Fax. +676 25440 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.